Sa Long Cuong Canada

Sinh hoạt hội đoàn

Hoạt đông của các môn sinh S.L.C. chia làm hai nhóm :

- Võ thuật cổ truyền SLC

- Thể dục Dưỡng Sinh SLCVõ thuật cổ truyền SLC (Sinh hoạt hội đoàn)

Thứ hai 12, Tháng Ba 2007 bởi Webmaster
Nhóm võ thuật hoạt động từ năm 1979. Khởi đầu chỉ gồm một số môn sinh cũ và con cháu của những người nầy, quy tụ nhau mỗi chiều thứ sáu, luyện tập ở nhà anh Hiếu, tại thành phố Longueuil. Với số môn sinh ngày càng gia tăng, địa điểm tập đã được dời đến một sân thể dục của một trường học. Với sân tập rộng rãi, việc luyện (...) > tiếp tục


Thể dục Dưỡng Sinh SLC (Sinh hoạt hội đoàn)

Thứ hai 25, Tháng Hai 2008 bởi Webmaster
Lớp thể dục dưỡng sinh được khởi sự từ năm 1994, thời gian đầu, lớp chỉ gồm có ít người là thân nhân và bạn hữu của song thân anh Hiếu, qui tụ nhau tập tại nhà anh Hiếu, sau dời đến nhà môn sinh Nguyễn Ngọc Chấn cho rộng rãi hơn. Vì sức khỏe yếu kém và tuổi tác của các môn sinh, nhóm đặc biệt dùng bài bản của môn phái trong (...) > tiếp tục

Trang nhà | Sơ đồ