Sa Long Cuong Canada

AVIM - Bộ gõ tiếng Việt

Thứ năm 5, Tháng Tư 2007

 

A.V.I.M - JavaScript Advanced Vietnamese Input Method

Bộ gõ tiếng Việt trên mạng
Tác giả Đặng Trần Hiếu

Với A.V.I.M, bạn có thể gõ tiếng Việt theo chuẩn UNICODE và dùng nhiều kiểu gõ khác nhau TELEX, VNI, VIQR ...

Download chương trình tại địa chỉ: http://sourceforge.net/projects/rhos

Thử nghiệm: http://rhos.sf.net/pro/himtest.html

 


Accueil du site | Plan du site