Sa Long Cuong Canada
Trang nhà > Văn-Thơ-Nhạc

Văn-Thơ-Nhạc


Bài vở của đề mục này


Bài viết và biên-khảo của môn-sinh và thân-hữu (Văn-Thơ-Nhạc)

Thứ hai 17, Tháng Mười Một 2008 bởi Webmaster
La pensée écologiste dans les 3 religions (confucianisme, bouddhisme, taoisme) Thái Công Tụng Abstracts This essay succinctly articulates the current environmental crisis, connects this crisis to the notion of worldview, and then looks at the relationship between religion and worldview. From (...) > tiếp tục


Chơi Bóng Bàn (Văn-Thơ-Nhạc)

Thứ ba 13, Tháng Giêng 2009 bởi Webmaster
Chơi Bóng Bàn Dang chân, co bụng, khom lưng, Nín thở đánh giữa, banh tung vào bàn. Chẳng cần đập vội líp (lift) càn, Đợi banh hạ xuống, dịu dàng nâng lên. Tập chơi đều đặn hai bên, Ném thẳng banh sợt (serve), chớ quên độ dài. * * * Thể thao tạo lực bền dai, Chớ nên rán sức, ganh tài được hơn, Cằn nhằn, đếm (...) > tiếp tục


Tình khúc Trần Cao Thăng (Văn-Thơ-Nhạc)

Thứ hai 12, Tháng Giêng 2009 bởi Webmaster
Nhân dịp đầu năm Kỷ Sửu 2009 môn sinh DS Trần Cao Thăng xin gởi đến các bạn đồng môn vài tình khúc đầu tay của anh : Còn Vương Chút Hương Thừa Trần Viết Huy - Trần Cao Thăng Yêu Trần Viết Huy - Trần Cao Thăng Yêu Hoa Trần Viết Huy - Trần Cao Thăng Em Gái Trà Vinh object (...) > tiếp tục


Accueil du site | Plan du site