Sa Long Cuong Canada

Thành lập - Mục đích

Thứ sáu 22, Tháng Sáu 2007 bởi admin , Webmaster

Quá trình hình thành Hội

Vào năm 1979 do cơ duyên, hai anh Trần Trọng Hiếu và Nguyễn Châu Thiện gặp lại nhau tại Montréal. Hai anh là đồng môn Sa Long Cương từ năm 1965-66 tại Sàigon, dưới sự chỉ dạy của Sư Trưởng Trương Thanh Đăng. Trong niềm vui "tha hương ngộ cố tri" và trong tình cảnh: nhớ Thầy, nhớ trường cũ, lời Thầy như còn ở bên tai, thường xuyên nhắc nhở "văn ôn võ luyện", hai anh đã thu xếp cùng nhau tập luyện trở lại. Năm 1985, sau khi Sư Trưởng qua đời, hai anh đồng ý đem những hiểu biết võ thuật truyền lại cho con cháu và giới hạn trong các bạn đồng môn cũ. Thế là một thế hệ môn sinh mới của Sa Long Cương được hình thành Năm 1995, được sự khuyến khích của Võ Sư Trương Bá Đương và võ sư Lê Văn Vân tại Việt Nam, Hội Ái Hưũ Môn Sinh Sa Long Cương được chính thức thành lập.

 

Thành lập Hội

Hội Ái Hữu Môn Sinh Sa Long Cương được chính thức thành lập và đăng ký năm 1997 tại Québec, trụ sở đặt tại tỉnh Longueuil, ở phiá nam thành phố Montréal.
 
Mục đích của Hội

Hội Ái Hữu M.S. Sa Long Cương là một hội bất vụ lợi. Hội nhằm mục đích liên kết và gây tình thân hữu giữa các môn sinh để giúp đỡ trau dồi và phát triển môn võ học mà Sư Trưởng Trương Thanh Đăng đã tận tâm truyền dạy. Do sự ủy nhiệm của Võ Sư Lê Văn Vân, hiện là Võ Sư Trưởng Tràng Sa Long Cương tại Việt Nam, Hội đảm nhận nhiệm vụ làm trung tâm liên lạc, thông tin nhằm tạo điều kiện để các môn sinh S.L.C. toàn cầu, trong tinh thần ái hữu, trao đổi tin tức và chia xẻ với nhau kinh nghiệm học hỏi, luyện tập và giảng dạy môn võ cổ truyền này.Để việc liên lạc giữa các môn sinh được thuận lợi, Hội đã gia nhập hệ thống internet. Ngôn ngữ Hội dùng trên hệ thống Internet là Việt ngữ, Anh ngữ và Pháp ngữ.


Trang nhà | Sơ đồ