Sa Long Cuong Canada

Về thăm Bình Định

Thứ ba 17, Tháng Ba 2009 bởi Webmaster

 
 
 
 
 
Bình Định là một địa danh của võ nghệ, hành trình đến Bình Định là đến với cội nguồn võ học cổ truyền ...

Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định cầm roi đi quyền.

 

Trung Tâm Bình Định
Trung tâm Bình Dịnh

Dưới Tượng Quang Trung Đại Đế
Dưới Tượng Quang Trung Đại Đế

Tượng Quang Trung Đại Đế
Tượng Quang Trung Đại Đế

 

Bình Định quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung đã trở thành thánh địa của võ cổ truyền, miền đất võ có nhiều tổ đường nhiều sân võ nổi danh ...

Thăm các võ đường
Thăm các võ đường

Võ sư Sa Long Cương tại Việt Nam
Võ sư Sa Long Cương tại Việt Nam

Lễ mộ Sư Phụ
Lễ mộ Sư Phụ

Bia mộ Sư-Trưởng Sư-Cô
Bia mộ Sư-Trưởng Sư-Cô

 

Diaporama: Về thăm Bình Định

 http://www.flickr.com/photos/23610157@N08/sets/72157615127941642/show/

 

Trang ảnh: Về thăm Bình Định

http://www.flickr.com/photos/23610157@N08/sets/72157615127941642/detail/

 

* Please click on thumbnail to enlarge image.

Tập hồ sơ

Thăm các võ đường Thăm các võ đường Thăm các võ đường Thăm các võ đường Thăm các võ đường

Trang nhà | Sơ đồ