Sa Long Cuong Canada

Chơi Bóng Bàn

Thứ ba 13, Tháng Giêng 2009 bởi Webmaster

Chơi Bóng Bàn

Dang chân, co bụng, khom lưng,
Nín thở đánh giữa, banh tung vào bàn.
Chẳng cần đập vội líp (lift) càn,
Đợi banh hạ xuống, dịu dàng nâng lên.
Tập chơi đều đặn hai bên,
Ném thẳng banh sợt (serve), chớ quên độ dài.

* * *

Thể thao tạo lực bền dai,
Chớ nên rán sức, ganh tài được hơn,
Cằn nhằn, đếm lộn, cải hờn,
Đổ thừa: gai, vợt, lưới sờn banh hư.
Khuyên đừng: chấp cố, ưu tư,
Vui chơi thoải mái, mỡ dư không còn,
Đường tan, máu hạ, thân thon,
Về nhà ngũ khỏe, vợ con bớt phiền.

 

Tha Nguyên
Montréal 2009

Trang nhà | Sơ đồ