Sa Long Cuong Canada

Hội chợ Tết Kỷ Sửu 2009

Thứ hai 19, Tháng Giêng 2009 bởi Webmaster

Cung Chúc Tân Xuân

Cộng đồng người Việt tại Montréal năm nay tổ chức Hội Chợ Tết Kỷ Sửu vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 1 năm 2009 tai Centre Pierre Charbonneau.

Một chương trình văn hóa nghệ thuật đa dạng từ 11 giờ đến 19 giờ đã làm cho hơn 3000 người tham dự quên đi tuyết lạnh của mùa đông Montréal.

Đặc biệt năm nay phần đóng góp của Sa Long Cương Canada rất hùng hậu với hai nhóm môn sinh Võ Thuật và Dưỡng Sinh.

 

 

 

 

 

 

 

Môn Sinh Võ Thuật SLC tại Hội chợ Tết Kỷ Sửu 2009

Môn Sinh Võ Thuật & Dưỡng Sinh SLC tại Hội chợ Tết Kỷ Sửu 2009


Trang nhà | Sơ đồ