Sa Long Cuong Canada

Kỹ thuật – Kỷ cương

Thứ bảy 2, Tháng Mười Hai 2006 bởi Webmaster

 

Hội Ái Hữu Môn Sinh Sa Long Cương (HAHMSSLC) nhằm đào tạo môn sinh theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc do Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng ấn định. Kính trọng và kỷ luật luôn luôn song hành.

Ở Việt Nam ngày trước, môn sinh tập 7 ngày mỗi tuần, trong khi ở đây chúng ta chỉ có 2 buổi, cho nên môn sinh dù chăm chỉ cũng cần từ 6 tới 8 năm để đạt tới bậc Hoàng-Đai (Đai Vàng).

Cũng nên lưu ý rằng, mức Hoàng-Đai không phải chỉ là tổng số của những chiêu-thức và quyền bộ, mà còn biểu hiện cố gắng và kiên trì của nhiều năm dài tập luyện.

1. Kỹ Thuật

Võ cổ-truyền Việt Nam do những thế hệ trước truyền lại. HAHMSSLC cố gắng duy trì truyền thống và giáo huấn của Sư-Trưởng cho các thế hệ mai sau :

  • Tập các thế căn bản

  • Tập các bài quyền

  • Phân tích bộ pháp và chiêu thức

  • Áp dụng những kỹ thuật này vào chiến đấu

  • Giảng dậy triết lý võ thuật để hướng dẫn môn sinh.

2. Kỷ cương

  • Kính trọng các võ sư và danh dự võ đường

  • Kính trọng mọi người và bản thân

  • Không khoe khoang, thách đố, hoặc khiêu khích.

  • Kính trọng các võ đường khác

Luôn luôn nhã nhặn và lễ phép.


Accueil du site | Plan du site