Sa Long Cuong Canada

Đại-hội Sa-Long-Cương Quốc-Tế tại Montréal 2004 & 2007

Chủ nhật 30, Tháng Chín 2007 bởi Webmaster

Đại-Hội Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế Kỳ I đã được tổ chức tại Montréal với sự tham dự của hơn 30 võ sư và HLV đến từ Pháp, Mỹ và Việt Nam trong tuần lể từ 26/9/2004 đến 02/10/2004.

Các võ sư có mặt đã quyết định thành lập Liên đoàn Bình định Sa Long Cương Quốc Tế nhằm mục đích đồng nhất hóa đường lối hoạt động, chương trình huấn luyện và tạo nên sự tương trợ giữa các võ đường.

Trước khi chia tay, một buổi Lễ Giỗ Tổ đã được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm với sự tham dự của hơn 800 quan khách và môn sinh.

 

Đại-Hội Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế Kỳ II tại Montréal 2007
(Từ ngày 23/9/2007 đến ngày 30/9/2007)

 

 

 

Lễ Giỗ Tổ ngày thứ bảy 29 tháng 9 năm 2007

Võ Thuật SLC trình diển nhân dịp Lễ Giỗ Tổ 2007

  Dưởng Sinh SLC trình diển nhân dịp Lễ Giỗ Tổ 2007

 

Accueil du site | Plan du site