Sa Long Cuong Canada

Tình khúc Trần Cao Thăng

Thứ hai 12, Tháng Giêng 2009 bởi Webmaster

Nhân dịp đầu năm Kỷ Sửu 2009 môn sinh DS Trần Cao Thăng xin gởi đến các bạn đồng môn vài tình khúc đầu tay của anh :


* Mouse click (or double-click) on PLAY ICON to activate the music player.

Còn Vương
Chút Hương Thừa
Yêu
Yêu Hoa
Em Gái
Trà Vinh
Hoa Xanh
Mùa Cũ


* To download MP3 files:
- Mouse Right Click on icon
- Save Target As ...

Trang nhà | Sơ đồ