*  Quỹ cứu trợ Covid_điện thư kêu gọi thành viên SLC Canada cứu trợ cho dân nghèo ở Việt Nam_2021-06-25

 *  Quỹ cứu trợ Covid_điện thư kêu gọi gia đình và bạn bè cứu trợ cho dân nghèo ở Việt Nam_2021-06-25

  1. Quỹ cứu trợ Covid VN Danh sách Mạnh Thường Quân 2021-07-19

  2. Quỹ cứu trợ Covid VN  Báo cáo tổng hợp 2021-07-06

  3, Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Quán cơm xã hội Nụ Cười 1

  4. Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Quán cơm xã hội Nụ Cười 2

  5. Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Quán cơm xã hội Nụ Cười 4

  6. Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Quán cơm xã hội Nụ Cười 6

  7. Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Cơ sở Bảo trợ xã hội La Vang

  8. Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Nhóm thiện nguyện Liên Tâm

  9. Quỹ cứu trợ Covid VN BÁO CÁO Hình ảnh tặng gạo, trứng, rau, củ

10. Cứu trợ COVID VN Lời cảm tạ 2021-07-21

11. Cứu trợ COVID VN Danh sách Mạnh Thường Quân_2021-08-11

12. Cứu trợ COVID Việt Nam - Lời cảm tạ và cập nhật _ 2021-08-11

13. Cứu trợ COVID Việt Nam - Chuyến Xe 0 Đồng _dot 1_2021-08-11

14. Cứu trợ COVID Việt Nam -Thư cảm ơn Thanh Toàn - CHUYẾN XE 0 ĐỒNG _ dot 1_2021-08-12

15. Quỹ cứu trợ Covid VN - Báo cáo tổng hợp 2021-08-21

16. Cứu trợ COVID Việt Nam - Chuyến Xe 0 Đồng _dot 2_2021-08-22

17. Cứu trợ COVID_Danh sách Mạnh Thường Quân_2021-08-31

18. Cứu trợ COVID Việt Nam - Lời cảm tạ và cập nhật #3_ 2021-08-31

19. Cứu trợ COVID_Danh sách Mạnh Thường Quân_2021-09-02

20. Cứu trợ COVID_Danh sách Mạnh Thường Quân_2021-09-21

21. Quỹ cứu trợ Covid VN_Báo cáo tổng hợp 2021-10-04

22. Quỹ cứu trợ Covid cho VN_ Cập Nhật ngày 2021-10-04

23. Quỹ cứu trợ Covid VN_Báo cáo tổng hợp 2021-10-20

24. Quỹ cứu trợ Covid cho VN - Cập Nhật ngày 2021-10-22

25. Cứu trợ COVID_Bình Dương _THƯ CÁM ƠN_Bệnh viện Da Khoa Phương Chi 2021-11-12

26. Cứu trợ COVID Việt Nam - Bình Dương_ Hình ảnh

27. Cứu trợ Covid miền Tây và miền Trung - tuần 2021-11-22

28. Quỹ cứu trợ Covid cho VN_ Cập Nhật ngày 2021-11-29

29. Cứu trợ COVID_Danh sách Mạnh Thường Quân_2021-11-30

30. Cứu trợ COVID Việt Nam - Lời cảm tạ và cập nhật _ 2021-11-30

31. Quỹ cứu trợ Covid VN_Báo cáo tổng hợp 2021-12-01

32. Cứu trợ Covid_cập nhật báo cáo chi phí và Phát quà  miền Tây - đợt 2 ngày 2021-12-01

32a. Cứu trợ Covid_cập nhật báo cáo chi phí và Phát quà  miền Tây - đợt 2 ngày 2021-12-03

33. Cứu trợ COVID_Danh sách Mạnh Thường Quân_2022-01-04

34. Cứu trợ Covid_ Đợt phát quà cuối năm 2021_672 phần cứu trợ miền Tây_đợt 3

35. Cứu trợ COVID Việt Nam - Lời cảm tạ và cập nhật 2022-01-04

36. Quỹ cứu trợ Covid VN_Báo cáo tổng hợp cuối năm 2021
Sa Long Cương Canada

www.salongcuong.ca

info@salongcuong.ca