Sa Long Cuong Canada

Những bài mới nhất

Chương trình tập mùa hè 2023

Thứ tư: Tháng 8, lớp DS sẽ ra tập ngoài trời.Parc Hamilton (Ville Mont-Royal) 16:00 đến 17:30

Thứ bẩy: Parc Alexis-Nihon (Ville St-Laurent) 10:00 đến 11:30


Pendant tout le mois d'Août,

les cours de DS auront lieu dans les parcs.

Mercredi: Parc Hamilton (Ville Mont-Royal) de 16h00 à 17h30

Samedi: Parc Alexis-Nihon (Ville St-Laurent) de 10h00 à 11h30

 

***************************************** 


Những quý vị nào muốn ghi tên học xin liên lạc với các chị thủ quỹ:

Ste-Croix: Mme. Lưu Mỹ Vân myvan7890@gmail.com

CDN: Phạm Mỹ Trúc (514) 526-0358 thai649@hotmail.com

Brossard: Manon Racicot manon.racicot@hotmail.com

Lớp Võ: Trần Thị Thu Lan: (450) 674-8777 lanhoa666@gmail.com


Chương trình tập mùa hè 2021
Session: ZOOM SALONGCUONG LUNDI PM 14H
Temps: 14H-15H Tous les lundis


Lundi 1 février 2021: Essaie avec Zoom + guide d’utilisation Zoom.
Lundi 8 février 2021: Commencement du Cours.

Les cours en ligne Zoom sont donnés en français et gratuits pour les débutants.

Information: Monique Noël de Tilly moniquenoel@hotmail.com
Mode d'emploi de base de Zoom

BONNE ANNÉE 2021
http://www.salongcuong.ca/marseilleDUONG SINH SA LONG CUONG CANADA
       Information: Luu Quang Trung  lqtrung@msn.com
Télécharger: La lettre du Président
Information: Lan Hoa 
lanhoa666@gmail.com


 

Về thăm Bình Định

Thứ ba 17, Tháng Ba 2009 bởi Webmaster
Bình Định là một địa danh của võ nghệ, hành trình đến Bình Định là đến với cội nguồn võ học cổ truyền ... Ai về Bình Định mà coi, Con gái Bình Định cầm roi đi quyền. Trung tâm Bình Dịnh Dưới Tượng Quang Trung Đại Đế a href="http://www.salongc > tiếp tụcTrang nhà | Sơ đồ